Balıkesirde Denizi & Çevreyi Kirleten Bafaşa 300 Bin Lira Ceza Kesildi

10.06.2021 18:35:45

Basında yer alan bazı haberler üzerine Erdek İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren BAĞFAŞ (Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.) ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

BAĞFAŞ Gübre Fabrikaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından sürekli olarak denetim altında bulundurulan bir sanayi tesisi olup 2018 yılı başından bu yana fabrikada 11 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda;

Tesisin sülfürik asit ünitesinin ana bacasında bulunan sürekli ölçüm cihazının arızalı olması nedeniyle 30.11.2018 tarihinde 58.351,00 TL idari yaptırım,

Geçici faaliyet belgesi eksikliği nedeniyle 19.11.2020 tarihinde 88.499,00 TL idari yaptırım,

İşletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan kükürt maddesinin denize atıldığının tespit edilmesi üzerine 01.06.2021 tarihinde 96.561,00 TL idari yaptırım uygulanmış ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca, 09.06.2021 tarihinde tesiste kullanılan soğutma suyu deşarj hattından numune alınmış olup, analiz sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Marmara Denizi başta olmak üzere çevre kirliliği oluşturan, çevreye olumsuz etkileri olan bütün tesislerin faaliyetleri Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından da gerekli destek sağlanmıştır.

Musilajın ortaya çıkmasıyla birlikte, Marmara Denizine dökülen bütün akarsularda, sanayi tesisleri ve tarımsal işletmelerde yoğun bir denetim çalışması başlatılmıştır.