İsmail Ok Baba Ocağı Hotaşlar Köyündeki Tüm Arazileri Satmış ve Köylüyle Vedalaşmadan Ankarayi Mesken Tutmuş

Levent Özenç " 9 Vekilimizden Bağımsız Olanı, 6 Aydır Kendisinden Haber Alamadığımız İsmail Ok’u Köyü Hotaşlar da Aradık Sorduk.
 Köylünün de Haberi Yokmuş, Hatta Köyde tası tarağı evi ocağı arsayı tarlayı  satmışKöy ile Bağını Kopartmış" dedi....